FASHION SHOW / RUNWAY/ KAMPAGNE

 

FASHION SHOW 2022 - 2023 ( FULL SHOW ) https://youtu.be/c4zrF9Etuew

 

RUNWAY PART - MON MARGIN  https://youtu.be/5Jedag8MCRs

 

RUNWAY PART II 20-23 https://youtu.be/ZMzUgPYMoZ0

 

MON MARGIN - KAMPAGNE /ROCK BESTICKThttps://youtu.be/mCRXPZ71Pkw